Sosyal Medya ve Siyasetin Geleceği

Yazar - 29 Mart, 07 : 50 Çıktı

Sosyal Medya ve Siyasetin Geleceği

Siyasiler birer markadır. Ve tıpkı özel sektördeki karşılıkları gibi, iş kampanya süreçlerinde sosyal medyayı kullanmaya geldiğinde son derece ilgi çekici şeyler görüyoruz.

Temsili demokrasi için sosyal medya – yöneten ve yönetilen arasında doğrudan iletişim anlamına geldiğinden – mükemmel bir alan gibi gözükmekte. Fakat, acaba daha fazla birbiriyle bağlantılı bir devlet kurumuna mı yoksa yönetilemez hale gelecek bir siyasi gürültü kalabalığına doğru mu yol alıyoruz?

Amerikan yarı dönem seçimlerinin sonlarına yaklaşırken, sosyal medyanın yeni nesil siyasi kampanyalar içi raflarda neleri olduğu üzerine bu konunun bazı kilit oyuncularının görüşlerini aldık.

Devrimler televizyondan izlenmeyecek, ama belki Tweetlenebilir
Cumhuriyetçi parti yöneticisi Eric Cantor’ın yeni medya yöneticisi Matt Lira’ya göre araç mesajdır, ve öncesinde televizyonun yaptığı gibi, kimin seçilebilir olduğunu sosyal medya radikal bir biçimde değiştirebilir. “Televizyondan önce, kazanabilecek durumda olan ancak televizyona henüz ortaya çıkmadığı için bu şansı elde edemeyen pek çok aday vardı” diyor Lira. “Sosyal Medyanın da etkisi bundan aşağı kalmayacak.”

Lira öncelikle şunu belirtiyor, TV kampanyaları da alışılmışın dışında bir yöntem olduğu için üzerinde denemeler yapmaları için ilk başta genç elemanların eline teslim edilmişti. “Zaman içerisinde televizyon, toplumumuzun siyasi süreçlerini yeniden şekillendirerek etkili bir siyasi iletişim aracı olduğunu ispatladı.” Eğer bu gelişim tanıdık geliyorsa, sebebi bunu günümüzde tekrar yaşıyor olmamızdır.

Bu durum, sosyal medyanın hızla, boş zamanlarını geçirecekleri ve onlar için mühim konuları tartıştıkları ilk yer haline gelmesiyle ilgili. “Toplumun kendini bununla ne kadar bütünleşik hale getirdiğiyle ilgili bir hal alacak” diyor ABD Parlamento Üyesi Peter Roskam’ın (R-IL 6th) yeni medya yöneticisi Gerrit Lansing. “Vatandaşlar parlamento üyelerinin Facebook’ta hayranı olmaya alışacaklar, çünkü bu kısa zaman içerisinde onlarla iletişim kurmalarının başlıca yöntemi haline gelecek.”

“Şuan siyasi yelpazede gözlemlediğimiz geleneksel medyanın reddedilişidir,” diyor California’nın Silikon Vadisi’ni temsil eden ABD Parlamento Üyesi Mike Honda’nın (D-CA 15th) online iletişim koordinatörü A.J. Bhadelia. Ayrıca Honda’nın seçmenlerinin dörtte birinin bilgileri online olarak sosyal medya üzerinden takip ettiğini de belirtiyor. “Fırsat verildiği takdirde, geleneksel medyanın hüküm sürdüğü bütün alanlara yayılacak.”

Halk Desteği
Pek çok yayıncı ve işletme gibi, siyasi medya ilişkileri de Bhadelia’nın belirttiği gibi “tek yönlü duyuru ve basın bülteni iletişimi” tarzında yerleşmiştir. Ancak günümüzün ileriye dönük kampanyaları, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde siyasi aktivizmin neye benzeyeceğine dair bir bakış sunuyor. “Durumun farkına varan gelecekteki adaylar,en coşkulu ve ateşli destekçilerinin ihtiyaçlarını kampanyanın merkezine koyan destekçi-merkezli kampanyaları uygulayacaklar,” diyor Amerikan İlerleme Merkezi Stratejik Açılım yöneticisi Brian Komar. Sosyal medyaya olan güven organizasyonlardan bireylere doğru kaydıkça, oldukça sosyal bir politik kampanya, mesajını merkezden alıp başarılı pazarlamacıların zaman zaman web üzerinden yaptıkları gibi – marka elçileri – yaratarak yayma yoluna gidecekler.

Uzmanlara kurumlardan daha çok güven duyulduğunu belirten Komar, açılımlarının ana etkeninin kampanya çalışanlarını büyük bir organizasyonun temsilcileri değil, mesajı olan bireylere çevirme amaçlı eğitimleri olduğunu söylüyor. “Büyük basın çıkışları tarafından doğrudan seçilen tweetlerden, kararlar üzerinde etki sahibi olan yüksek mevkideki Beyaz Saray yetkililerinin ilettiği tweetlere kadar çeşitli yasama uzmanlarının itibarından faydalanarak, merkezci olmayan yaklaşımımızla önemli bir başarı elde ettik”

Esas itibariyle, birkaç jenerasyonun uygulamalarının bütün bir siyasi açılım döngüsü haline gelişini izliyor olabiliriz. Odaklanma ilk başlarda halkla birebir ilişki içerisine girme hareketi üzerineydi, daha sonra kitle iletişim araçları geldi, ve şimdi de dijital çağda birebir güven modeline tekrar dönüş yapıyor.

Sosyal Bağlantılarla Yasama

Eski Yunan medeniyeti de muhtemelen gerçek demokrasinin ayırtına varmak adına sosyal medyayı eşelerdi. Ancak paylaşım yapan, tweet gönderen, mesaj yazan milyonlarca kişi bir senatörün ilgisini çekecek kamuoyunu oluşturabilir mi?
“Sosyal medyanın ABD Kongresinin günlük faaliyetleriyle tamamen işbirliği içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum” diyor Lira “Sadece dışarıya bilgi akışı için kullanılan bir araç olmanın dışında, Amerikan halkını gerçekten bağımsız yasama kararlarına dahil etmek gerekiyor.”

Cumhuriyetçilerim oluşturduğu bir topluluk olan House Republicans’ın önderliğini yürüttüğü YouCut adındaki dijital demokrasi denemesinden bahsediyor Lira, burada katılımcıların federal bütçeden kesilecek hükümet harcamalarıyla ilgili öneri ve oy verebildikleri bir sosyal medya merkezi söz konusu.

“İlk kez, halk Beyaz saray koridorlarındaki temsilcilerinin oyları üzerinde doğrudan etkiye sahip” diyor YouCut girişimiyle ilgili olarak Lira. “Halkın bu programa tepkisi, fırsat verildiğinde Kongre ile bağlantıya geçeceklerini doğrular nitelikte.”

Lira şu ana kadar YouCut websitesinden 2 milyondan fazla oy gönderildiğini ve her hafta oturum esnasında, en fazla sosyal medya oyu toplayan maddenin tartışılarak (yaklaşık olarak 45 dakikalığına) oylamaya sunulduğunu belirtiyor. “Şimdiye kadar kongrede hiçbir kesintiye onay verilmedi, ancak azınlık olarak da olsa bunun tartışılmasını ve oylanmasını sağlayabiliyoruz” diyor Lira. “Tüm oy kayıtlarına online olarak ulaşılabiliyor, böylece insanlar temsilcilerinin nerede durduklarını biliyorlar.”

Komar ise “Enough (Yeter) Project” olarak bilinen güncel bir kampanyanın bağlantılı yasama konusundaki başarısından bahsediyor.Organizasyon, madencilik faaliyetlerinden elde ettikleri gelirin çoğunu şiddet ve soykırım gerçekleştiren askeri grupları finanse etmede kullanan Doğu Kongo’dan değerli madenlerin (elektronik eşyalarda kullanılan kalay, tungsten ve tantal gibi) ithaliyle ilgili yönetmelik için baskı uyguladı. Kongrenin Dış İlişkiler Komitesi’nden 10 üye Enough Project ve destekçileri tarafından hedef alındı.

“48 saat içerisinde, 500 kişi bu üyelerin Facebook duvarlarına yazılar gönderdi. Bir süre sonra, 10 üye içerisinden sadece 2’si ve baskı uygulanmayan diğer 3 üye bu alımı desteklediğini bildirdi.” diye belirtiyor Komar. “Komitenin başkanı temsilci Howard Berman (D-CA), öngörülemeyen bir adım attı ve sadece bu değerli madenler maddesini değil, Enough Project’in baskı uyguladığı diğer bir maddeyi de oylamaya sundu ve her iki madde de oy çokluğuyla komiteden geçti.”

Hem YouCut hem de değerli maden ithali konusu, yasamayı yürütenlerin tıpkı diğer birçok işletme gibi hem onları dinleyerek hem de ufak çaplı online odak topluluklarının dile getirdikleri meseleleri kontrol altında tutarak sosyal medyanın gürültüsünün kesebileceğini gösterdi.

“Belirli bir mücadelede ya da meselede toplumla ilişki kurmaya odaklanarak, seçilmiş kişilerin konuyu çözmeye meraklı uzmanların ve aktivistlerin katılımlarını da sağlayabileceklerine inanıyorum,” diyor Lira. “Takipçileri belirli bir konu etrafında birleştirmek tartışmayı da nitelikli tutmaları konusunda motive edici olacaktır.”

Ancak sosyal medya henüz bazılarının umacağı gibi eski deyişle “kent meydanı” demokrasisi haline gelmedi. “Güncel platformların..hükümeti yönlendirecek seviyeye gelmeden gitmeleri gereken daha çok yol var,” diyerek gerçeği kabulleniyor Bhadelia, en aktif siyasete meraklı sosyal medya katılımcılarının yerleşimleri ve hareketlerinin arkasında yatan amaçların doğruluklarıyla ilgili endişelere gönderme yaparak. “Bu kişi gerçekten bir seçmen mi? Görüşleri geniş bir dilim tarafından paylaşılıyor mu yoksa sadece birkaç kişinin sesi mi?”

Tecrübeli Adaylar


Sosyal medyayı kazanmak için, bunu şahsi tutmak zorundasınız. Gelecekte, bugün pek çoğunun yaptığı gibi, sosyal ilişkilerini yönetmek için elemanlarına yetki veren adaylar hala yarışta kalabilecek mi?

“İyi yazabilen başarılı bir medya çalışanı bunu yine de becerebilir,” diyor Lansing. “Bundan 5 yıl sonra, bu durum en azından 50/50 eşit duruma gelecek.”

“Seçilen bir yetkilinin sürecin içinden çıkartılacağına inanmıyorum” diye ekliyor Lira. “Çalışanlar bunu yapabilir, diğer alanlarda yaptıkları gibi, iletişimi destekleyebilirler. Bu iletişimin özü, her şeye rağmen, seçilmiş kişiden başlar.”

Komar’a göre sosyal medya halen daha büyük iletişim resminin bir parçası ve bu sorumluluğu başkalarına teslim etme de zaman yönetimi çerçevesinde değerlendirilmeli.

“Siyasiler ve adaylarbasın bültenlerini yazma işini altlarında çalışanlara devrederler. Konuşmaları yazma işini altlarında çalışanlara devrederler. Yasa taslaklarını hazırlama işini ve yardım toplama işini altlarında çalışanlara devrederler. Yani evet, ciddi siyasetçiler bazı sosyal medya faaliyetlerini de pekala altlarında çalışanlara devredebilirler.” şeklinde belirtse de, yine de, tüm sosyal medya ilişkilerini tamamiyle personeline devreden adayların destekçileriyle samimi bir bağ kurma konusunda büyük bir fırsatı kaçıracağını da dile getiriyor.

Alıp götürmek
Pek çok sektörde olduğu gibi, siyasi arenada da sosyal medyanın kültür, iş, ünlüler ve kamusal söylemlerle ilgili fikirlerimiz üzerindeki yaygın etkisi sayesinde radikal değişiklikler olacak. Adayların ve seçilmiş kişilerin hakkında düşündüklerimiz, kendimizi onlarla ne kadar bağlantıda hissettiğimizle bağlantılı olarak değişecektir. Ve tabi ki verdiğimiz oyları da etkileyecektir.

“Gerçekten iyi bir sosyal medya kampanyası sayesinde seçim kazanılacak günler hızla yaklaşıyor,” diyor Lira. “Seçmenlerinizle samimi bağlar inşa edin, onlarla doğal yollarla ilişki kurun, böylece desteklerini kazanabilirsiniz.”

Lansing’in dijital çağın aday adaylarına tavsiyesi ise şöyle “ oldukça saldırgan olun. Sosyal medya bir imparatorluk inşa etmenizi sağlayabilir, ancak imparatorluklar çekingenlikle inşa edilemez.”

Ne düşünüyorsunuz? Yerel kongre üyenizin Facebook haber kaynağınızda yeri var mı? Hükümetinizle Twitter üzerinden doğrudan bağlantı kuracak mısınız? Online yollardan yükselttiğiniz sesinizin yasa koyucular tarafından duyulacağına inanıyor musunuz? Lütfen sosyal medya ve siyasetin geleceğiyle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşın.

Yazan: Matt Silverman

Kaynak – Source

ALINTILAR , , , , , , , ,

İlgili İçerikler

Yorum Yapın

Son Yorumlar