Gül, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun Twitter’da Kaç Sahte Takipçisi Var?

Yazar - 29 Ocak, 12 : 18 Çıktı

Gül, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun Twitter’da Kaç Sahte Takipçisi Var?

Siyasi Medya

Türkiye’den siyasetçilerin ve medya çalışanlarının ya da kurumlarının Twitter takipçilerinin ne kadarı gerçek ne kadarı sahte?

 

Twitter kullananlar ne yaptığını biliyor mu?

Twitter 140 karakter ile sınırlı olarak mesaj yazılmasına yarayan metin tabanlı yeni nesil bir iletişim platformudur ve Twitter’a internetin kısa mesaj servisi (SMS) de denilebilir. Sosyal medya ya da sosyal paylaşım ağı araçlarından olan Twitter, Facebook’dan sonra en yaygın olandır. Ancak tam bir tanım vermek gerekirse Twitter bir mikro-blog (micro-blogging) hizmetidir

(*)

Twitter logosundaki kuş figürüyle de simgeleştirildiği üzere kullanıcıların paylaştığı mesajlara “tweet” (cıvıldama) denilir ve hizmet temelde “izleme, takip etme” biçiminde işlemektedir. Bir kullanıcı takip ettiği Twitter hesabından paylaşılanları kendi hesabı üzerinden görebilmekte, kendisi de paylaşabilmekte (retweet) ve cevap yazabilmektedir. Bu tür paylaşımlar diğer kullanıcılar tarafından da görülmektedir. Ayrıca kullanıcılar takip ettikleri diğer kullanıcıları kendi oluşturdukları listelere ekleyebilmekte, tweetlerini favorilerine ekleyebilmekte, takip ettikleri kişilerin takip etikleri hesapları ve onları takip edenleri görebilmektedir. Tüm bu kullanım biçimleri kullanıcılar tarafından hesaplara kısıtlama koymadıkları durumda geçerlidir. Bir başka ifadeyle kullanıcılar kendi twitter hesaplarının başkaları tarafından takip edilmesini kısıtlayabilmekte ve kendi izinlerine bağlayabilmektedir. Hizmetin bir diğer özelliği ise karşılıklı olarak birbirlerini takip eden kullanıcılar arasında özel mesajlaşmaya (direct message) izin vermesidir. Kullanıcılar tüm bu işlemleri Twitter’ın web sayfası aracılığıyla ya da akıllı telefonlar ve tabletler için yazılmış özel uygulamalarla yapabilmektedir.

 

Twitter ne kadar yaygındır ve kimler tarafından kullanılmaktadır?

Twitter ilk defa 2006 yılının Temmuz ayında hizmete başladı ve hızla popülerleşti. Facebook gibi arkadaş ve yakın çevre temelinde değil de takip etme, izleme temelinde işlemesi ve popüler kişilerin Twitter’ı kullanmaya başlamaları ve geleneksel medyanın gösterdiği ilgi yaygınlaşmasında etkili oldu. Nisan 2008 ile Nisan 2009 arasında Twitter hesaplarının sayısı 1.6 milyondan 32.1 milyona yükseldi (Wall Street Journal, 2009). 2012’ye gelindiğinde ise kullanıcı sayısı bir başka ifadeyle Twitter hesabı sayısı 500 milyonu aşmıştır. Bu hesaplardan günde 340 milyon, dakikada ortalama 98 bin tweet paylaşılmakta ve günde 1.6 milyar arama yapılmaktadır.

Twitter’ın kullanılma alanlarına baktığımızda ise bu yeni iletişim platformuna ilişkin resmi daha da detaylandırmak mümkündür. Her şeyden önce Twitter bir magazin aracıdır ve bu mecrayı en yoğun kullananların başında milyonlara ulaşabilen takipçi sayılarıyla ünlüler gelmektedir. Şarkıcıların, oyuncuların ve eğlence dünyasının popüler isimlerinin, nerede tatil yaptıkları, nereden alışveriş yaptıkları, sevgilileri, çocukları, yeni projeleri kısaca her şeyleri hayranları tarafından hep merak edilmiştir. Magazin medyası da bu merakı gidermek ve ünlülerin ihtiyacı olan reklamı yapmak üzerine kurulu ikili bir işleyiş temelinde çalışmaktadır. Twitter gibi platformlar ise ünlülerin yeni projelerini, hayatlarındaki gelişmeleri, fotoğraflarını magazin medyasına ihtiyaç duymadan, doğrudan kendilerinin hayranlarıyla paylaşmasına yarayan bir araç olarak belirmiştir. Özellikle fotoğraf paylaşımı özelliğinin de devreye girmesinden sonra magazin dünyasının üyeleri Twitter’ı yoğun olarak kullanmaya başlamıştır. Diğer taraftan bu kişilerin Twitter’daki paylaşımları da magazin medyasının ilgisini çekmekte ve bu kişiler yeniden yeniden haber olma, gündeme gelme olanağı yakalamaktadır. Ayrıca milyonlara ulaşan takipçi sayıları bazı ünlülerin Twitter’ı bir gelir aracı olarak kullanabilmesine de yaramıştır. Örneğin Twitter’da 16 milyondan fazla takipçisi olan Amerikalı TV yıldızı Kim Kardashian çeşitli markalarla anlaşmalı olarak attığı her tweet başına 8 bin dolar almaktadır.

Twitter’ın bir diğer kullanım alanı ise politikacıların seçmenleriyle bağını güçlendirmeleri olarak belirtilebilir. Seçmenlerine icraatları ve günlük siyasete ilişkin tavırları hakkında doğrudan bilgi vermek isteyen politikacılar bu platformu yoğun olarak kullanmaktadır. Özellikle de seçim dönemlerinde seçim kampanyasının bir ayağını da Twitter kullanımı oluşturmaktadır. Obama’nın 2008 ve 2012 ABD başkanlık seçimlerinde Twitter’ı çok etkili kullandığı bilinmekte hatta bunun seçimi kazanmasında etkili olduğu iddia edilmektedir. Gazetecilerin haber kaynaklarından olmaları, destekçilerinin ve muhaliflerinin ilgisi gibi nedenlerle de politikacılara ait hesaplar yoğun olarak takip edilmektedir. Genel olarak bakıldığında ise Türk politikacıların Twitter kullanma pratiği “sosyal medya ortamlarında bulunmak lazım” düsturundan öteye de geçememektedir.

Twitter’ı yoğun kullanan ve yüksek takipçi sayılarına ulaşan bir diğer kesim ise medya endüstrisinin yıldız habercileri, köşe yazarları, televizyoncuları olmuştur. Bu kişiler birer ünlü gibi davranarak, gezdikleri yerleri, medya dedikodularını, özel hayatlarından fotoğrafları paylaşarak bazen de meslektaşlarıyla tartışmalara girerek kendi takipçilerini oluşturdular. Öte yandan bu platformu aynı zamanda kendi etiketlerini, marka değerlerini yaratmak amacıyla kullanmaktadırlar. Böylece de kendi programlarının, köşelerinin reklamını yapmaları ve patronun karşısına pazarlık için oturduklarında yüz binlerce takipçisi olan biri olmanın gücünü kullanmaları dikkate değerdir.

Medya endüstrisinin Twitter kullanımında aktif olan bir diğer kesim ise habercilerdir. Haberin mutfağındakiler Twitter’ı hem günlük rutinleri içinde haber kaynaklarına ilişkin enformasyona ulaşmak, haber toplamak için hem dekendi yayın kuruluşlarının ulaşamadığı hızda haberin yaygınlaşmasına yaradığı için kullanmaktadır. Ayrıca habercilerin Twitter aracılığıyla geleneksel medyadaki sansür ve filtrelemeyi aşmaya çalıştıklarını da belirtmek gerekir. Diğer taraftan medya kuruluşları da Twitter üzerinde resmi hesaplar açmakta ve içeriklerini bir kez de bu platform üzerinde dolaşıma sokmakta ve çalışanlarından da kurumla ilişkili Twitter hesapları açarak aktif birer kullanıcı olmalarını beklemektedir. Ancak medya kuruluşları, çalışanlarının Twitter kullanımını, haber sızdırma ya da “kurumsal kimliği zedeleyecek şekilde bu platformu kullanma” bahaneleri ile engelleyecek ya da denetim altında tutacak adımlar da atmaktadır. Bu doğrultuda birçok yayın kuruluşu yayın ilkelerini belirledikleri kurumsal belgelere sosyal medya kullanım ilkelerini eklemişlerdir.* Medya çalışanları ve endüstri açısından takipçi sayısının fazlalığı çok önemlidir. 100 bin takipçisi olan bir televizyon sunucusunun ya da gazetecinin programının izlenme oranının artacağı, Twitter’da dolaşıma giren haberlerle gazetenin tirajının ve gazetenin veya internet sitesinin kullanıcı sayısının artacağı varsayılmaktadır. Ama hangi gazetecinin kaç takipçisinin tirajı ya da reytingi ne kadar artırdığını ölçen bir sistem henüz yoktur. Twitter’daki takipçi sayısının çok olmasının, yine medya tarafından yaratılan “sosyal medya illüzyonu” içinde bir güç simgesi olduğu da bir başka gerçektir.

Twitter kaynağından haber almak isteyenlerin kullandığı önemli bir araçtır. Televizyonların ve gazetelerin güvenilmez kaynaklar olduğunu düşünenler belli konuların uzmanlarını, yorumcuları takip etmekte ve ilk elden enformasyona ulaşmaktadır. Ayrıca Twitter olağanüstü durumlarda, sıcak gündemlerde medya kuruluşlarının siyasetçilerin baskısıyla uyguladığı karartmayı aşmaya yarayan bir platform da olmuştur. Hopa Davası, Roboski ve ODTÜ’de bu yılın son günlerinde yaşanan olaylar bu durumun örnekleri olarak sıralanabilir.

 

Twitter kullanımı üzerine bazı notlar

Kullanıcıların Twitter’ı hangi amaçlarla kullandıkları, tweetlerin hangi kategorilerde olduğunu incelediğimizde ise yukarıda sıralanan kullanım alanlarını daha gerçekçi bir şekilde değerlendirmek mümkün olmaktadır. ABD’de Pear Analytics tarafından yapılan bir araştırmada, gönderilen tweetlerin %40.55’nin boş gevezelikler, %37.55’inin kullanıcılar arasındaki sohbetler, %8.7’sinin diğer kullanıcıların tweetlerinin yeniden paylaşılması %5,85’inin gönderenin kendi reklamı, tanıtımı, %3.75’inin istenmeyen reklam amaçlı gönderi (spam), %3.6’sının ise haber olduğu açıklanmıştır (Boyd, 2009)

Bu kullanım rakamları Twitter’ın en çok yakın çevre ile iletişim kurma ve sosyalleşme amacıyla kullanıldığını, bir eğlence ve boş vakit öldürme aracına dönüştüğünü göstermektedir. Haber gibi nitelikli enformasyonun bu platformda dolaşım oranının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Araştırmanın gösterdiği bir diğer sonuç ise Twitter’ın reklam amaçlı da kullanıldığıdır. Özellikle de viral reklam adı verilen yeni tür reklam uygulamaları için Twitter oldukça elverişli bir platformdur ve yoğun olarak kullanılmaktadır. Viral reklam kampanyalarında içerik kullanıcı tarafından üretilmiş gibi gösterilmekte ve içeriğin reklam amacıyla hazırlandığı gizlenmektedir. Bu tür kampanyalar sosyal ağlar ve paylaşım siteleri gibi platformlarla hedef kitleye ulaştırılmakta ve hedef kitlenin reklam içeriğini başkalarıyla paylaşmasıyla da reklamın görüntülenme sıklığının ve reklamı gören tüketici sayısının olabildiğince artması amaçlanmaktadır. Bu tür reklam kampanyaları için sadece takipçi sayısı fazla olan ünlüler değil, “Twitter fenomeni” olarak adlandırılan kişiler de tercih edilmektedir. Twitter fenomenleri aslında sıradan kullanıcılardır ancak kendilerine has tarzlarıyla gündemdeki olaylara yaptıkları yorumlar ya da çeşitli konulara ilişkin tespitleriyle ya da “bir şekilde” çok takipçi sayısına ulaşmışlardır. Reklam şirketleri, pazar ve araştırma şirketlerinin ücret ya da promosyon karşılığında bu kişilere tweet paylaşmalarını teklif ettikleri bilinmektedir. Twitter’daki viral reklam kampanyalarının bir diğer yolu ise “hashtag” denilen ve bir konuyu etiketleyerek o etiketle birlikte tweet paylaşmak temelinde işleyen yöntemdir.

 

Twitter üzerindeki yeni iş modelleri: Tweet at ucuza al

Şirketler Twitter’ı basitçe bir reklam ve tanıtım mecrası olarak kullanmamakta; Twitter’a ya da diğer sosyal medya platformlarına özgü, yeni iş modelleri de geliştirmektedir. Twitter üzerinden iş yapmak isteyen firmalar için aktif ve gerçek takipçiler oldukça önemlidir. Örneğin çevrimiçi (online) alışveriş sitelerinden bir tanesi gerçek olan ve sürekli kullanan takipçilere sahip olmak için ilginç bir iş modeli oluşturmuştur. Site TweetSale isimli kampanya ile her hafta internet mağazasında satılan bir ürünün fiyatını Twitter kullanıcılarının yaptığı paylaşımlara göre belirlemektedir. Kampanya belirli zamanlarda aktif olduğu için de haberdar olmak için sitenin aktif tweeter takipçisi olunması ve fiyatın düşmesi için tweet gönderilmesi gerekmektedir. Site bu yolla gerçek ve aktif takipçi sayısını arttırmayı hedeflemektedir. TweetSale uygulamasında takipçiler tarafından paylaşılan tweetlerin sayısı ürünün fiyatını belirlemektedir. Öyle ki paylaşılan tweetlerin toplam sayıları 250, 500, 1500 veya 3000 barajlarını aştıkça ürünün fiyatı düşmekte ve tweet sayısı 5000’e ulaştığında ürün bedavaya alınabilmektedir. Tabii sınırlı sayıda ürünü bu kampanyaya dahil eden alışveriş sitesinde bedavayı bekleyeceğim derken “ürün bitti” uyarısı ile karşılaşmamak için ara bir fiyattan da alışveriş yapılabilmektedir.

Siyasi Medya

Zurnanın zırt dediği yer: Sahte Takipçiler

Yapılan araştırmalara göre Twitter’da hesapları bulunan bazı dev markaların takipçilerinin gerçek olmadığı, sahte takipçilerden oluştuğu belirlenmiştir. Örneğin, Google’ın ve YouTube’un Twitter takipçilerinin %33’ünün, Facebook’un takipçilerinin ise %44’nün sahte veya spam takipçilerden oluştuğu açıklanmıştır (Taylor, 2012).

Bu konuyu detaylandırmak için öncelikle sahte (fake) takipçi, aktif takipçi, pasif (inactive) takipçi gibi kavramların netleştirilmesinde yarar vardır. Sahte takipçi, açılan hesabın hiç kullanılmadığı, takipçi sayısının ya yok ya da ihmal edilecek kadar az olduğu, sadece binlerce ayrı kişiyi takip etme temelinde çalışan Twitter hesaplarıdır. Sahte hesaplar ise, takipçi sayısını arttırmak için toplu olarak satın alınabildiği gibi bir takım robot programlar aracılığıyla ve reklam gönderme amaçlı olarak kullanıcının isteği/bilgisi dışında da takipçisi olabilmektedir. Ancak bir hesabın takipçi sayısı çok yüksekse ve bu sayıya kısa süre içinde ulaşılmışsa satın alma yoluyla elde edildiğini söylemek mümkündür. Pasif takipçi hesapları, açıldıktan sonra kullanılmayan, takipçisi olmayan ve tweet paylaşılmamış hesaplardır. Aktif takipçi hesapları ise gerçekten kullanılan, tweetleri okuma, cevaplama, yeniden yönlendirme gibi işlemlerin gerçekleştirildiği hesaplardır.

Bir Twitter hesabının takipçilerinin kaçının sahte kaçının ise gerçek olduğunu belirlemek oldukça kolaydır ve bu amaçla geliştirilmiş yazılımlar mevcuttur. Örneğin İngiltere merkezli bir şirketin hazırladığı “StatusPeople” isimli yazılım ile hem kendinizin hem de istediğiniz birisinin kaç adet sahte, kaç adet pasif ve kaç adet aktif takipçisi olduğunu öğrenmeniz mümkündür. Twitter, yazılımcılar için kendi sistemine erişmek için bazı arka kapılar açmış durumdadır. API (Uygulama Programlama Arayüzü-Apllication Programming Interface) isimli bu kapılarla isteyen programcılar Twitter’ın izin verdiği bilgilerle kendi Twitter uygulamalarını geliştirebilmektedir. StatusPeople programı da bu arka kapıyı kullanan bir yazılımdır. Yazılım sahte hesapları belirlerken hiç tweet atmaması yanında takipçisinin olmaması ve çok sayıda hesabı takip etmesi gibi bazı değişkenleri dikkate almaktadır.

ABD’de sahte Twitter hesapları üzerine 75 gün süre ile yapılan bir araştırmada ilginç sonuçlara erişilmiştir. Araştırmacılar 3 ayrı Twitter hesabı açarak her bir hesap için 20 bin ile 70 bin arasında Twitter takipçisi satın almış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır (Bort, 2012).

  • İnternetten EBay mağazasını kullanan 20 internet satıcısı ve 58 ayrı internet sitesi çoğunluğu sahte takipçi hesabı olmak üzere Twitter takipçisi satmaktadır.
  • Bu hesapların her biri ortalama olarak 1799 diğer Twitter hesabını takip etmiştir.
  • Her 1000 takipçinin maliyeti yaklaşık 18 dolar olmuştur.
  • Sahte hesap satanlar günde 800 dolara kadar para kazanabilmektedir.
  • Paylaşılan tweetlerin yeniden yönlendirilmesi de satılabilmektedir ve maliyeti her 1000 tweet için 2.5 dolar ile 55 dolar arasında değişmektedir.
  • Sahte Twitter hesabı satın alanların ortalama takipçi sayısı ise 48.885’dir.

 

İş modeli tarafından bakıldığında insanların neden sahte Twitter hesapları oluşturup sattıklarını anlamak mümkündür. Araştırma, ortalama büyüklükteki bir satıcının 150 bin hatta daha fazla takipçiyi kontrol edebilme kapasitesi olduğunu göstermektedir. 20 bin sahte hesabı kontrol eden bir kişi 20 dolar ya da daha fazla bir rakamdan satmayı başardığında günde 800 dolar kazanabilmektedir.

Sahte Twitter hesabı satın almanın siyasetçiler tarafından da uygulandığı belirtilmektedir. İngiliz yazar ve muhafazar parti milletvekili Louise Mensch’in 24 saat içinde 40 bin Twitter takipçisi edindiği tespit edilmiştir. Mensch’in 66 bin olan takipçi sayısını birkaç saat için 40 binden fazla bir sayıya ulaştırmasının teknik olarak mümkün olamaması da bu artışın sahte hesap satın alma ile gerçekleştiği iddialarını gündeme getirmiştir (Barnett, 2012). Diğer örnek ise Mitt Romney’dir. ABD’de 2012 seçimlerinde Cumhuriyetçi başkan adayı olan Romney’nin Twitter takipçilerinin büyük çoğunluğunun sahte hesap satın alma ile arttırıldığı iddia edilmiştir. Bu konuyla ilgili bir güvenlik firması tarafından yapılan incelemede Romney’in kısa zamanda edindiği yeni takipçilerinin %25’nin tek bir tweet bile atmadığı belirlenmiştir (Mac, 2012). ABD başkanı Barack Obama’nın Twitter takipçileri üzerine yapılan bir araştırmada ise Obama’nın takipçilerinin %41’i sahte, %29’u ise pasif hesaplardan oluşmaktadır (Mullany, 2012).

Sahte takipçi konusunda magazin dünyasının ünlülerinin karnesi de hiç iyi değil. Örneğin pop şarkıcısı Lady Gaga’nın 28.355.129 olan Twitter takipçi sayısının %43’ü sahte, %34’ü ise pasif hesaplardan oluşmaktadır. Bir diğer şarkıcı olan Justin Bieber’in 26.582.874 olan takipçi sayısının ise %31’nin sahte, %33’ünün pasif kullanıcılardan oluştuğu belirlenmiştir. 12 milyondan fazla takipçisi olan futbolcu Cristiano Ronaldo’nun takipçilerinin de %52’si sahte, %32’si pasif hesaplardan oluşmaktadır (Mullany, 2012).

 

Türkiye’de sahte takipçiler

Türkiye’den siyasetçilerin ve medya çalışanlarının ya da kurumlarının Twitter takipçilerinin ne kadarının gerçek ne kadarının sahte hesaplardan oluştuğuna baktığımızda da dünyadaki ile benzer bir durum karşımıza çıkmaktadır.

 Siyasi Medya

Yukarıdaki tablodaki isimler kamuoyunda twitter’i aktif kullananlar olarak bilinen simalardan seçilmiştir. Yukarıdaki tabloda aktarılan veriler http://fakers.statuspeople.com/Fakers/ adresindeki yazılım kullanılarak 26.12.2012 tarihinde elde edilmiştir .Buna göre Türkiye’de de siyasetçilerin ve gazetecilerin takipçilerinin azımsanamayacak oranda sahte ve pasif hesaplardan oluştuğu görülmektedir. Örneğin Cumhurbaşkanının gerçek takipçi sayısı toplam takipçi sayısının sadece %25’idir. Takipçilerinin %40’ı ise pasiftir. Yani Cumhurbaşkanının 912.081 adet sahte hesabı vardır. Başbakan’ın gerçek takipçi sayısı ise toplam takipçi sayısının sadece %26’sıdır; geri kalan %74 ise ya sahte ya da pasiftirler.

Peki bu veriler nasıl yorumlanabilir? Eğer kısa sürede çok yüksek sayılarda takipçi edinilmişse ya da sahte takipçi oranı çok yüksekse sahte takipçiler satın alınmış olabilir. Diğer taraftan Twitter hesap sahibinin bilgisi dışında bir takım reklam şirketleri reklam amaçlı sahte takipçiler yaratmış ve bu hesapları takip etmeye başlamış olabilir(***). Nasıl olmuş olursa olsun asıl dikkat çekici nokta ise gerçek Twitter takipçi sayılarının twitter.com adresinde görüldüğü kadar yüksek olmadığıdır. (****)

Türkiye’de sahte takipçi satışı sistemi nasıl işlemekte bir başka ifadeyle ne kadar ücret karşılığında ne satılmakta diye baktığımızda ise aşağıda aktarılan verilere ulaşılmaktadır. Veriler Twitter takipçi satışı yapan bir firmanın web sitesinden elde edilmiştir. Türkiye’den ve yurt dışından bu tür firmalar aracılığı ile, fiyatı ödendiğinde binlerce Facebook “like” beğenen sayısı, ya da Twitter takipçisi bir anda sizin hesabınıza eklenebilmektedir:

Firma Facebook için bir sayfaya en fazla 100K (100.000) kullanıcı çekildiğini belirtmektedir.

– 1K(1.000 üye) = 1-2 Saat

– 5K (5.000 üye) = 1-2 Gün

– 10K (10.000 üye) = 3-5 Gün

– 20K (20.000 üye) = 5-7 Gün

– 100K (100.000 üye) = 7-10 Gün

Siyasi Medya

Twitter için ise özel kampanyalar söz konusudur. 100 TL ödendiğinde %100 doğal ve Türk 2000 takipçiye ulaşılabileceği söylenmiştir. Aşağıda ilgili firmanın web sayfasında açıklanan fiyatlar gösterilmektedir.

Siyasi Medya

Sonuç yerine: Çok laf yalansız, çok para haramsız, çok takipçi sahtesiz olmaz mı?

Twitter, viral reklamlarla tweetlerin, satışı yapılarak takipçilerin genel olarak kullanıcıların metalaştırıldığı ve piyasanın hizmetine sunulduğu manipülatif bir ortamdır. Diğer yandan Twitter yönetiminin özel dönemlerde özel içerikleri ülkelere göre sansürlediği de bilinmektedir. Ancak Twitter’ın enformasyona hızlı ve aracısız bir erişim sağladığı söylenebilir. Ayrıca siyasal duyarlılığa sahip kişilerin ağ üzerinde bu tür enformasyonu aradığını belirtmek gerekir. Twitter’ın bir diğer özelliği ise diğer sosyal medya araçları gibi son dakika gelişmelerinde hızlı bir enformasyona erişim olanağı sunmasıdır. Sosyal medya aracılığı ile kendini ifade etmenin ya da enformasyona erişmenin görece ucuz olduğu da söylenebilir. Twitter, facebook gibi platformlar, bloglar bu yönleriyle ticari medyadan dışlanmış olanlara, sıradan kullanıcılara, toplumun farklı kesimlerine kendilerini ifade olanağı sağlamakta, ticari medya tarafından dışlanan/enformasyon olarak kabul edilmeyenin açığa çıkartılması olanağını yaratmaktadır.

Dolayısıyla ticarileşme nedeniyle egemen medya aracılığıyla seslerini duyuramayanların, tüm sınırlılığına rağmen Facebook, Twitter ve diğer internet yayınları gibi yeni iletişim platformlarına, yeni medyaya yönelmeleri; ama bu platformları bilinçli ve kolektif bir çabayla tekrar tekrar çözümlemekten, farklı kullanım biçimlerini ortaya çıkartmaktan vazgeçmemeleri bu satırların yazarına daha akılcı görünmektedir.

 

Kaynaklar:

Barnett, Emma (25 Temmuz 2012). “Louise Mensch gains 40,000 ‘robot’ Twitter followers.”http://www.telegraph.co.uk/technology/twitter/9426007/Louise-Mensch-gains-40000-robot-Twitter-followers.html

Bort, Julie (6 Ağustos 2012). “Twitter Has A Big Problem With Fake User Accounts.”http://www.businessinsider.com/twitter-has-a-big-problem-with-fake-user-accounts-2012-8

Boyd, Dannah (16 Ağustos 2012). “Twitter: “pointless babble” or peripheral awareness + social grooming?”

http://www.zephoria.org/thoughts/archives/2009/08/16/twitter_pointle.html

 

Mac, Amber (13 Ağustos 2012). “Buying Twitter Followers? Beware StatusPeople, The Service That Exposes Social Media’s Black Market.” http://www.fastcompany.com/3000359/buying-twitter-followers-beware-statuspeople-service-exposes-social-medias-black-market

Mullany, Anjali (14 Ağustos 2012). “Barack Obama’s Most Recent Twitter Followers Are More Fake Than Mitt Romney’s: StatusPeople.” http://www.fastcompany.com/3000409/barack-obamas-most-recent-twitter-followers-are-more-fake-mitt-romneys-statuspeople

Taylor, Chris (22 Ağustos 2012). “Facebook Has 44% Fake Followers; Twitter Has 33%.”http://mashable.com/2012/08/22/twitter-facebook-fake-followers

Wall Street Journal (26 Mayıs 2009). “Twitter Trips on Its Rapid Growth.”

Wikipedia (2012). “Twitter.” http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter

* Mikro-bloglar kullanıcıların, arkadaşlarıyla, takipçileriyle (follower) web sitelerini, üçüncü parti uygulamalarını ve mobil araçları da kapsayan çeşitli kaynaklardan genellikle 200 karakterden az olmak üzere enformasyon paylaşımı yapmalarına ve iletişime geçmelerine izin veren bir yeni medya teknolojisidir ve en bilinenleri Twitter, Jauki ve Tumblr olarak sıralanabilir.

** Örneğin Reuters,Gazetecilik El Kitabı başlıklı kurumsal yayın ilkeleri metnine sosyal medyaya ve paylaşım sitelerine ilişkin kuralları da eklemiştir. Benzer şekilde BBC ve AP de çalışanlarının bu platformları kullanırken dikkat etmeleri gerekenleri içeren resmi kullanım kılavuzu yayınlamıştır. 2012 içinde ise Türkiye’de Doğan Medya Grubu sosyal medya kullanım ilkelerini kurumsal yayın ilkeleri içine eklediğni duyurmuştur.

*** Okuyor olduğunuz bu yazının yayınlandığı www.sendika.org’unasla takipçi satın almamış olsa da, twitter sahte takipçi oranı ise %7 olarak hesaplanması bu çerçevede düşünülmelidir.

****Son olarak bu yazının sahte Twitter takipçisine sahip kişileri deşifre amacıyla yazılmadığını eklemek gerekir. Ancak bu çözümsüz bir durum da değildir. Sahte twitter takipçilerini dert edinenler için çözüm sadece basit bir yazılımı kullanmak kadar uzaktır. Ben sahteci değilim diyorsanız Twitter hesabı temizleme aracı:http://tweepi.com

 

 

Bu yazı www.sendika.org sitesinden alınmıştır.

 

Yazar: Önder Özdemir

Kaynak: T24.com.tr

 

ALINTILAR , , , , , , , , ,

İlgili İçerikler

Yorum Yapın

Son Yorumlar